Наставници практичне наставе 

 

практична наставаАнђелковић Јован
практична наставаКарадоламовић Зоран
практична наставаКојић Горан
практична наставаМилић Предраг
практична наставаПеришић Владимир
практична наставаЛетица Јован
практична наставаНиколић Жељко

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions