Активи  

 

Алати и механизација   


Аутоматизација производње   


Биологија   


Ботаника    


Вајање   


Вајање БЛОК   


Верска настава   


Географија   


Грађанско васпитање   


Декоративна дендрологија   


Дрвне конструкције    


Екологија и заштита животне средине   


Економика и организација производње   


Енглески језик   


Заштита зелених површина   


Историја    


Историја уметности   


Исхрана биља   


Ликовна култура   


Математика   


Математика за столаре   


Материјали и технике   


Машине и уређаји   


Метеорологија са климатологијом   


Музичка уметност   


Нацртна геометрија   


Обликовање намештаја и ентеријера   


Организација производње   


Организација производње БЛОК   


Основе аранжирања биљног материјала   


Основе грађевинарства   


Педологија са геологијом   


Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком   


Подизање и нега зелених површина   


Помоћни материјали   


Практичан рад   


Практичан рад ДУБОРЕЗ   


Практичан рад СКИЦЕ   


Практична настава    


Практична настава БЛОК   


Практична настава БЛОК ПА   


Практична настава ПА   


Предузетништво   


Припрема производње   


Пројектовање паркова и основе грађевинарства   


Пројектовање технолошких процеса   


Психологија   


Расадничарство   


Рачунарство (3D моделовање)   


Рачунарство (CAD)   


Рачунарство и информатика   


Својства материјала   


Социологија   


Српски језик и књижевност   


Стилови намештаја   


Столарство   


Теорија дизајна   


Теорија форме   


Теорија форме са цртањем   


Техничка физика   


Техничко цртање   


Техничко цртање и нацртна геометрија    


Технологија материјала   


Технологија помоћних материјала    


Технологија тапетарске производње   


Технологија цвећарске производње   


Унутрашња декорација   


Устав и права грађана   


Физика   


Физичко васпитање   


Филозофија   


Финална обрада дрвета   


Хемија   


Хидротермичка обрада дрвета   


Цвећарство   


Цртање и сликање   


Цртање и сликање БЛОК   


Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions