Наташа Пејић


Наташа Пејић

                              Подаци о професионалном искуству :

 

 

Датум

од :  месец/година

до : месец/година

Место

Компанија

Позиција

Опис

2000-2006

Београд

Хотел “Југославија”, Београд

Технолог озелењавања простора

Рад на одржавању екстеријера и ентеријера, рад у цвећари

 

2006

Београд

Зеленило Београд

сарадник

Озелењавањe слободне површине са хидрантском мрежом блока 22 на Бежанијској коси-

 Главни пројекат

 

2006

Београд

Зеленило Београд

сарадник

Уређења и озелењавање слободних површина око стамбене зграде са анексом у Пожешкој улици

Главни пројекат

 

 

2007-2011

Београд

Средња стручна школа “Дрво арт”, Београд

наставник стручних предмета на смеру Пејзажна     архитектура

учешће у наставним и ваннаставним активностима ( Београдски сајам 2009,2010, 2011, Јевремова улица 2010, 2011, Србија open 2010, ДКЦ 2009,2010, Секција из Аранжирања)

 

          2008

Београд

Пројектни студио Жиг пројект, Београд

Одговорни пројектант

Уређење зелене површине у Новом Саду,

Главни пројекат

2009

Београд

Пројектни студио Жиг пројект, Београд

Одговорни пројектант

Уређење слободне зелене површине у блоку 63,Главни пројекат

 

 

         

          2009

Београд

Средња стручна школа “Дрво арт”, Београд

наставник стручних предмета на смеру Пејзажна     архитектура

Освојено прво место из Аранжирања на 13. Републичком такмичењу у Краљеву

 

 

2010

Београд

Средња стручна школа “Дрво арт”, Београд

наставник стручних предмета на смеру Пејзажна     архитектура

Освојено прво место из Аранжирања на 14. Републичком такмичењу у Сурдулици

 

 

2011

Београд

Средња стручна школа “Дрво арт”, Београд

наставник стручних предмета на смеру Пејзажна     архитектура

Освојено друго место из Аранжирања на 15. Републичком такмичењу у Краљеву

 


Tелефон:

Предмет: стручни предмети за пејзажну архитектуру

Образовање: дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру

Одељењски старешина4/4


Отворена врата овог наставника/професора


 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions