Критеријуми оцењивања

 

 

  2023/2024.

 

 Српски језик   Српски језик
   
   
 Математика    Математика 1
   
    Математика 2
   
    Математика 3
   
    Математика 4
   
   
 Рачунарство и информатика   Рачунарство
   
   
Енглески језик  
   
    Енглески језик 3. разред
   
   
 Физичко васпитање   Физичко
   
 Природне науке   Хемија
   
    Физика
   
    Билогија
   
   
   
 Друштвене науке   Друштвене науке
   
   
 Пејзажна архитектура   Пејзажна архитектура
   
   
   
 Обрада дрвета   Дизајн
   
   Теорија форме са цртењем
   
    Планирање и контрола производње
   
    Дрвне конструкције СТ 2
   
     Дрвне конструкције СТ 3
   
     Дрвне конструкције ТОНЕ 2
   
     Дрвне конструкције ТОНЕ 3
   
     Дрвне конструкције ТОНЕ 4
   
    Рачунарска графика ТОНЕ 2
   
    Рачунарска графика ТОНЕ 3
   
    Рачунарска графика СТ 2
   
    Рачунарска графика СТ 3
   
   
 Ликовна група предмета   Вишемедијска уметност
   
    Технике зидног сликарства
   
    Основи технологије и конзервације
   
    Фотографија
   
    Графика
   
    Практичан рад - скице 1. разред
   
    Практичан рад - скице 2. разред
   
    Вајање 2. разред ЛТ
   
    Вајање 3. разред ЛТ
   
    Вајање 4. разред ЛТ
   
    Теорија форме
   
    Вајање 1. разре ДРЗ
   
    Вајање 2. разред ДРЗ
   
   
   
 Практична настава   Практична настава
   

 Практичан рад - скице 1. разред
 Практичан рад - скице 1. разред

 Вајање 1. разре ДРЗ
 Вајање 1. разре ДРЗ
 Вајање 1. разре ДРЗ
Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions