Акта

назив документа преузимање
   
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци ЈНМВ 1/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru el energija 2018.pdf
   
Одлука о додели уговора - набавка електричне енергије ЈНМВ 1/2018  Odluka o dodeli ugovora.pdf
   
Електрична енергија - позив за подношење понуда ЈНМВ 1/2018 Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc
   
Електрична енергија - конкурсна документација ЈНМВ 1/2018 Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc2018.doc
   
Одлука о додели уговора - набавка електричне енергије ЈНМВ 1/2017 Odluka o dodeli ugovora JNMV 1-2017.pdf
   
Електрична енергија - позив за подношење понуда ЈНМВ 1/2017 Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc
   
Електрична енергија - конкурсна документација ЈНМВ 1/2017 Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc
   
   
Извештај о спољашњем вредновању Школе  Eksterna DrvoArt.pdf
   
   
Одлука о додели уговора ЈН МВ 1/2016 Odluka o JNMV 1/2016.pdf
   
   
Извештај о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке 

Izvestaj o strucnoj oceni 1.pdf

Izvestaj o strucnoj oceni 2.pdf

   
Јавна набавка мале вредности бр. 1/2016 - набавка електричне енергије

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

 

Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije 2016- 1.doc

   
   
Одлука о закљученом уговору о јавној набавци Obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf
   
   
Одлука о додели уговора након дате сагласности за исправку рачунске грешке - набавка рачунарске опреме ЈН МВ 2/2015 Оdluka o dodeli ugovora.pdf
   
   
Одлука о додели уговора - набавка рачунарске опреме ЈН МВ 2/2015  Odluka o dodeli ugovora.pdf
   
   
Одговор на питање ЈН МВ бр. 2/2015 Odgovor JN MV 2-2015 KING ICT doo.pdf

 


   

Јавна набавка мале вредности бр. 2/2015 - рачунарска опрема

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - računarska oprema.doc

 

Konkursna dokumentacija - računarska oprema.doc

 

   
   
Правилник о набавкама Pravilnik o nabavkama.pdf
   
   
Закон о основама система образовања и васпитања Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.pdf
   
   
Закон о средњем образовању и васпитању Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju.pdf
   
   

Јавна набавка мале вредности 
бр. 1/2015 
- набавка електричне енергије

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

Konkursna dokumentacija nabavka elektricne energije.doc
 
 
   
   
Одговор на питање ЈН МВ бр. 4/2014 Odgovor JN MV 4-2014 KING ICT doo.pdf
   
   
Јавна набавка мале вредности бр. 4/2014 - рачунарска опрема ИЗМЕНА Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV IZMENA - racunarska oprema.doc

Konkursna dokumentacija IZMENA 04.11.2014.doc
   
   
Одговори на питања ЈН МВ бр. 4/2014 Odgovor na pitanja JN MV 4-2014 Invitto.pdf
Odgovor na pitanje JN MV 4-2014 MEL doo.pdf
   
   
 
Јавна набавка мале вредности бр. 4/2014 - рачунарска опрема

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - racunarska oprema.doc

Konkursna dokumentacija 30.10.2014.doc

   
   
Специјализација - Техничар за пејзажну архитектуру Dopis preduzećima 2014.doc
   
   
Обустава поступка - набавка рачунарске опреме Obavestenje o obustavi postupka.pdf
   
   
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 3/2014 - рачунарска опрема Konkursna dokumentacija IZMENA 02.10.2014.doc
   

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2014 - рачунарска опрема Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - racunarska oprema.doc

Konkursna dokumentacija KONACNA 26.9.2014.doc
 

 
   
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈН МВ бр.1/2014 - набавка електричне енергије


Konkursna dokumentacija izmena 1.doc

Јавна набавка мале вредности ЈН МВ бр. 1/2014 - набавка електричне енергије
Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV - nabavka el.energije.doc

Konkursna dokumentacija el energija.doc


 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

Obavestenje o dodeli ugovora.doc
 
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - моторно возило за превоз робе ЈН МВ 1/2013Poziv za javnu nabavku - izmena 1.doc

Konkursna dokumentacija - izmena  1.doc
Јавна набавка мале вредности - моторно возило за превоз робе ЈН МВ 1/2013

Poziv za javnu nabavku.doc

Konkursna dokumentacija.doc

       

Информатор о раду Школе

Informator_2013.pdf

   

Извештај о самовредновању 2012.

Izvestaj_o_samovrednovanju_2012.pdf

   

Извештај о самовредновању 2013.

Izvestaj_o_samovrednovanju_2013.pdf

   
Развојни план 2012-2017.  
Razvojni_plan_2012-2017.pdfСва документа су у PDF формату. Уколико немате Adobe Reader, који Вам је потребан за коришћење ових докумената, можета га преузети овде.

 

 

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions