Почетак школске 2021/2022. године

  

Школска година почиње у среду, 1. септембра 2021. године.

 

Пре подне је А смена, почетак наставе је у 7.30 часова,

после подне је Б смена, почетак наставе је у 14.00 часова.

  

У А смени су смерови: Техничар за обраду намештаја и ентеријера и Столар.

У Б смени су смерови: Техничар за пејзажну архитектуру и Ликовни техничар.

  

Распоред одељења по учионицама можете погледати овде.

  

Ученици првог разреда у школу долазе према смеру на који су се уписали. На списковима који ће стајати на улазу у школу моћи ће да сазнају у којем су одељењу.

 

Молимо ученике и родитеље да се упознају са 

Стручним упутством за организовање и остваривање образовно-васпитног радау средњој школи у школској 2021/2022. години

и

Препорукама за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години.

 

 

 

 

 

 

 

 

Превентивне мере против ширења вируса COVID-19

 

Препоруке за превенцију COVID-19 у школској средини - Батут

Упутство о мерама заштите здравља ученика 

 

Мере заштите од вируса

Савети за спречавање ширења вируса

Поступак прања руку

 

 

 

 

Шифре образовних профила

 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
BGSG MH 4B01S Техничар за пејзажну архитектуру
BGSG MH 3B16S Столар
BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер
BGSG MH 4T11S Ликовни техничар

 Број бодова остварених при упису у претходне школске године

  

 

 Назив образовног профила

2017/2018.  

минимум

2018/2019.   

минимум

2019/2020.  

минимум

         

2020/2021.  

   мин.            макс.               

               
Техничар за пејзажну архитектуру  61,40 58,44 57,66        62,13       84,31
               

Техничар за обликовање намештаја

и ентеријера    

 55,91 53,94  54,33         57,15       84,52
               
Столар   45,34 49,72  38,98         49,16       89,16
               
Тапетар декоратер   41,14 42,86         41,46       62,85
               
Ликовни техничар  373,93 363,97  377,59         394,28    452,74


 

 Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*  зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa и  Тeхничaр  зa  пejзaжну  aрхитeктуру) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

 
                                                                                 

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333   

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions