Информације о упису у средњу школу

Информације о упису у средњу школу преко портала Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs

 

 

 

 

 Пријемни испит за упис у средње школе ликовне области

Полагање пријамног испита за упис у средње школе ликовне области врши се у школи "Техноарт".

Пријављивање је могуће преко портала Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs) и у школи "Техноарт", од 12. до 16. априла.

Детаљније о пријављивању за пријеми испит

 

Термини полагања пријемног испита:

 

14. мај, петак - Цртање

15. мај, субота - Сликање

16. мај, недеља - Вајање

 

 

Материјал за рад:

 

Школа обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 гр). Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.) и четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.

 

 

 

 

Конкурс "Крв живот значи"

 

Драги наши ученици, позивамо вас да се пријавите на конкурс који организује Црвени крст Србије на тему „Крв живот значи“ и да  на креативан начин доприносете промоцији добровољног, ненаграђеног и анонимног давања крви.

 

Конкурс се спроводи кроз ликовно, литерарно и видео изражавање.

 

Најбоље радове на општинском новоу по оцени комисије Црвени крст Стари град ће проследити на градски ниво конкурса у Црвени крст Београда.

 

Конкурс је отворен до 31. марта 2021. године.

 

Пропозиције конкурса

 

 

 

 

 

Превентивне мере против ширења вируса COVID-19

 

Препоруке за превенцију COVID-19 у школској средини - Батут

Упутство о мерама заштите здравља ученика 

 

Мере заштите од вируса

Савети за спречавање ширења вируса

Поступак прања руку

 

 

 

 

Шифре образовних профила

 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера
BGSG MH 4B01S Техничар за пејзажну архитектуру
BGSG MH 3B16S Столар
BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер
BGSG MH 4T11S Ликовни техничар

 Број бодова остварених при упису у претходне школске године

  

 

 Назив образовног профила

2017/2018.  

минимум

2018/2019.   

минимум

2019/2020.  

минимум

         

2020/2021.  

   мин.            макс.               

               
Техничар за пејзажну архитектуру  61,40 58,44 57,66        62,13       84,31
               

Техничар за обликовање намештаја

и ентеријера    

 55,91 53,94  54,33         57,15       84,52
               
Столар   45,34 49,72  38,98         49,16       89,16
               
Тапетар декоратер   41,14 42,86         41,46       62,85
               
Ликовни техничар  373,93 363,97  377,59         394,28    452,74


 

 Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*  зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa и  Тeхничaр  зa  пejзaжну  aрхитeктуру) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

 
                                                                                 

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333   

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions