Распоред допунске наставе 

2023/2024.

 

 

 

 

 

Распоред писаних провера знања

у 3. тромесечју

2023/2024. године

 

 

1. разред

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

 

2. разред

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

 

3. разред

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

 

4. разред

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоред писаних провера знања

у првом полугодишту

2023/2024. године

 

 

 

1. разред

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

 

2. разред

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

 

3. разред

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

4. разред

4/1

4/2

4/3

4/4

4/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифре образовних профила

 

BGSG MH 4B15S Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

BGSG MH 4B01S Техничар пејзажне архитектуре

BGSG MH 3B16S Столар

BGSG MH 3B17S Тапетар - декоратер

BGSG MH 4T11S Ликовни техничар

BGSG MH 4T02S Дрворезбар

 Број бодова остварених при упису у претходне школске године

  

 

 Назив образовног профила

2019/2020.  

минимум

2020/2021.   

минимум

2021/2022.  

минимум

         

2022/2023.  

   минимум                          

               
Техничар пејзажне архитектуре  57,66 62,13  66,13        63,30
               

Техничар за обликовање намештаја

и ентеријера    

 54,33 57,15    59,66        59,57
               
Столар   38,98 49,16  45,62        41,50   
               
Тапетар декоратер   - 41,46 -             -
               
Ликовни техничар  377,59 394,28  404,15         413,15
               
 Дрворезбар  -  -  -        391,14


               
               
               

 

 

 Oпшти услoви зa упис:

*   зaвршeнa oсмoгoдишњa шкoлa;
*   дa учeник ниje стaриjи oд 17 гoдинa;
*  зa 4. стeпeн (oбрaзoвни прoфили  Тeхничaр зa oбликoвaњe нaмeштaja и eнтeриjeрa и  Тeхничaр пejзaжне  aрхитeктуре) пoлoжeн  приjeмни  испит (српски jeзик и мaтeмaтикa).

 
                                                                                 

У близини Школе налази се дом ученика "Петар Драпшин", Улица краља Петра 83, телефон: 011/2627333   

Администрација     Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions